Greek Poet ILIAS FOUKIS

Greek Poet      ILIAS   FOUKIS
Poetry is the voice of the Gods

Saturday, October 8, 2011

PROGRESS Poem in norwegian by ILIAS FOUKISPROGRESSTil de som ennå ikke er blitt født

vil noen med intens bibelsk omhu
erklære at vi,
uavhengig av hvordan vi ter oss i livet,
har sikret oss en plass blant de Rettskafne.


De som ikke har blitt født før

vi andre forlater denne verden,
vil fylle de tomme plassene etter oss…


De kommer til å leve

på den samme måten som oss
udisiplinert... og tarvelig.


Det vil derfor bli svært vanskelig for dem

å tro på løfte om at
de vil dø som Rettskafne.

   Translation  by

Liv  Garras  Nilsen

No comments:

Post a Comment