Greek Poet ILIAS FOUKIS

Greek Poet      ILIAS   FOUKIS
Poetry is the voice of the Gods

Saturday, October 8, 2011

ERE OG BEROMMELSE Poem in norvegian by ILIAS FOUKIS


Ære og berømmelse
================


I de årene Odyssevs
på sine mange , lange reiser
befant seg langt borte fra Penelope
ble han tilnærmet av mange
av de vakreste kvinnene i Hellas.


Han takket disse anonyme
greske gudinneaktige kvinnene
for lidenskapen de viste ham og
lovet å svare dem så snart
den universale Verden hadde
blitt innformert om Krigen i Troy.


Verden måtte under alle omstendigheter
få vite at han i all hast dro til Troy,
ikke for å provosere hjertesorg og Katastrofe,
men kun for å uttrykke vrede over Hellas
ærekrenkelse…


Verden fikk imidlertid kun
høre om dette
gjennom Dikterne,
mye senere i tiden.


Og slik endte Odyssevs,
den virtuose eventyreren,
opp med den tanken
at hvis han i virkeligheten hadde
vært elsket av Hellas vakreste kvinner,
ville han ikke ha høstet
hverken ære eller berømmelse
som resultat av denne Historien.


Vi forstår fra dette at
denne historien alltid vil bli
beskrevet av Poeter og
derfor kun bli sett på som dikterisk.


Den universale verden
vil derfor alltid se på historien
som noe utrolig  


Translation  by
Liv  Garras  Nilsen

No comments:

Post a Comment