Greek Poet ILIAS FOUKIS

Greek Poet      ILIAS   FOUKIS
Poetry is the voice of the Gods

Tuesday, March 21, 2017

L'ULTIMA DI OMERO Poesia di ILIAS FOUKIS


L'ULTIMA  DI  OMERO
Oggi comincia la stagione dell’autunno.


Siccome hanno cominciato a cadere le foglie

e a me che sono Vecchio
sono cominciati a cadermi i pensieri
vorrei parlare per una volta
con l’autunno – dell’autunno.Non continua più…
Mi abbandonano uno dopo l’altro
come abbandonano il Mondo
le Magnifiche visioni della Genesi
le metafore… le allegorie i simboli…


Fanno ritorno in Grecia con la vita

e me mi lasciano con la morte a Troia.


Ecco perché anch’io li seguo

per vedere finalmente un giorno di gaudio
chiudendo per sempre questo Epos
con la parola Classica per trovare un po’ di felicità
perché la Felicità era la Causa Divina
anche per il suo Inizio.


Temo però

che i Moderni giudici del Futuro
fino ai quali
l’autunno può giungere come eterna tenebra
le mie parole per l’autunno – nell’autunno
come se niente fosse
si potrebbero incorporare in qualche capitolo
dell’Iliade o dell’Odissea 
per cui è meglio che… taccia.


             Traduzione


        MAURIZIO   DE   ROSAThursday, March 2, 2017

ODYSSEUS Poem in Swedish by ILIAS FOUKIS

ODYSSEUS"När jag reste Jorden runt
såg jag att ön mittemot de Karibiska strömmarna
när den mötte på resenärer
utan karisma
som var ute efter stora upptäckter
genomgick inte någon geografisk reformering
men påminde mig bara om Ithaca ...Avståndet till ön var tillräckligt
för att tvivla ännu en gång
för Penelopes lojalitet ...
att hon återigen vanhedrade Greklands heder
genom sina erotiska kontakter med förlorarna från Troja
och genom att sprida hopp om att kunde erövra hennes kropp ...
Jag säger att den grekiska armén skulle misslyckas
att förödmjuka hennes lycka
som kunde ödelägga Greklands själ.

(Och ha i åtanke att ...
Om något sådant händer
... den där eviga människan,
som fantiserar om filosofi  i Aten…
glöm honom för gott ...)


Trots det, i sådana stunder
lönar det sig inte att spendera den Gudomliga Anden
för sådana triviala saker
eftersom det var den tid då det  i Olympen
förevigades en besvikelse utan motstycke
för världslogikens misslyckande
när det i dess kärna fanns kvinnor.


Och nu när jag betraktar öns  böjda palmer
kommer jag att tänka på öarna i Grekland
som vi lämnade för att resa till Troja,
naiva och oförstående
att genom att obarmhärtigt  bestraffa suget
som gav glans åt Trojas ungdom
med sådana smala visioner och lokalism
gav vi ett bra recept
för stridigheter och världsförstörelse.Jag bad om ursäkt för Elden
Bakom Karibiens axlar ser jag
Ipiros med sin oroliga folkskara i nutid.
För hennes tillkomst eller ej till världen
ska de olika mänskliga tankens strömningar
komma att drunkna i ordkrig.
Till slut kommer de att lämna kvar
en värdig gravsten på de drunknades gravar
och Ipiros självständighet
kommer att förtalas.De kommer särskilt att ta avstånd från mig
som kommer att vara bannlyst för alla mina liv
därför att direkt efter förstörelsen av Troja
skickades jag av grekerna
att leta efter nya och obeträdda marker ...
i en tid då det enda jobbet som
passade bra till detta folk var plundring.Långt senare kommer flera besökare
laddade med Spöken
och Mytologiska anteckningsböcker ...
där det skrivits att det aldrig existerade
en lysande period av  vidskepelse
och de  satte sin fot på ön
för att attackera kontinenten
kommer de gamla vise männen
att finna att deras tankar är slut 
då de spenderats
för att övervinna strömmarna.

Kontinent 
kommer att missförstås p.g.a. av denna olycka
och kommer att gå mot Stokastikerna
och faktiskt ofta komma ...  be till Gud
att ödelägga Öarna.Någon  kommer definitivt att förlora
och medan jag redan nu förebådar
detta fruktansvärda nederlag
skulle jag vilja  rikta en varning
till Apollo….
att de gamla Mytologierna
kommer inte längre att spela någon roll.Det är därför ...
när vi möttes på ön
och vi såg att båtens master just fallit…
under det att  Spökens master hissades
höll vi en minuts tystnad
p.g.a. Aristotelis drunkning i Evripos strömmar

trots att det fortfarande inte hade skett.