Greek Poet ILIAS FOUKIS

Greek Poet      ILIAS   FOUKIS
Poetry is the voice of the Gods

Saturday, October 8, 2011

EN SAKALT FREDSTID Poem in norwegian by ILIAS FOUKIS       
EN  SAKALT  FREDSTIDDen gode ånd

henvendte seg til guden Zevs
for å erklære krig mot


Den onde ånd.Som et villdyr raste den gode
avsted for å drepe den onde,
opp til himmelhvelvet
hvor gjerningen ble fullført
ved hjelp av torden og lynnedslag.


Djevelen døde… falt livløs til jorden

Men all verdens søppel
ga den en ny sjel.
den løftet sitt hode…
reiste seg og returnerte
til verden i pøsende regn.


Som dere forstår varte

ikke denne fredsperioden lenge.


Den gode ånd fortsatte

med sine sysler i livet,
beruset av sin triumffølelse,
hvilende på sine laurbær,
kledd i rettferdighetens drakt


Den benådet Den onde ånd

 i anstendighetens navn for
samarbeid og fred mellom nasjonene.


Kriger, tumulter og

lynnedslag ble glemt
og alle levde fredelig sammen…
til krigen nok en gang brøt ut,
og vi var tilbake til den spede
begynnelse.

Translation  by

Liv  Garras  Nilsen

No comments:

Post a Comment